Strona główna bud. przemysłowe bud. indywidualne środowisko referencje galerie kontakt


Galerie  tematyczne


 wstęp etapy badań budowy (1) budowy (2) Autostrada A-2 hale


Budowy: Autostrada A-2


 

Budowy - to integralny element naszej pracy - w bardzo różnych lokalizacjach

   
Na tym odcinku budowy autostrady A2 pracowaliśmy:
od węzła Wartkowice do węzła Emilia (rejon: Łódź - Ozorków).
Wykonywaliśmy badania geotechniczne w strefach występowania gruntów słabonośnych i nienośnych
 

 

Nasze prace zaczęliśmy w zimie, na początku lutego.
Warunki terenowe, pora roku oraz tempo prac - wymagały dokładnych uzgodnień.

Na zdjęciu - uzgodnienia w terenie lokalizacji poszczególnych punktów badawczych.

Współpraca z firmą budującą ten odcinek autostrady przebiegała bardzo dobrze - właśnie dzięki inżynierom budowy.

 

Uzgodnienia działań w terenie

 

Nasze prace zaczęliśmy w zimie, na początku lutego.

Na jednym z odcinków - przygotowania do wzmocnień podłoża przyczółka nowego mostu

 

Sprzętu na poszczególnych odcinkach było bardzo dużo.

Wiele też można było się nauczyć, szczególnie o metodach wzmocnień gruntów słabonośnych.


 
 

Na jednym z odcinków - koło Wartkowic

 

Jedną z metod wzmocnień gruntów słabonośnych zastosowaną przy budowie autostrady były betonowe pale prefabrykowane. Dla pewnych warunków gruntowo-wodnych - jest to najlepsza metoda.

Prefabrykowane pale żelbetowe na składowisku roboczym - przygotowane do wbijania

 

Pogoda stopniowo ulegała poprawie, wiosna była coraz bliżej. Drogi przejezdne, "Ducato" dowoził nas wszędzie w teren.

Na zdjęciu widać kolegów wykonujących badania mające na celu określenie grubości pokładu torfu. Później w tych strefach będą wykonywane wzmocnienia gruntu. Metod wykonywania wzmocnień jest wiele, ale to już temat na inną okazję.

 

Geolodzy przy pracy - określanie grubości pokładu torfu

 

Na budowie - każdy miał swoje zadania.
My - idziemy na kolejny punkt badawczy, zaś po prawej - wibrator i  urządzenie zasypowe do wykonywania pali żwirowych


 
 

 

palownice

Wzmacnianie gruntu palami.
Palownica widoczna na pierwszym planie służy do wbijania pali prefabrykowanych

 

Na budowie jednego z przepustów nad rzeką Bzurą - zima jeszcze się trzyma


 
 

 

Budowa jednego z wiaduktów - rejon Wartkowic


 
 

 

GEOTOR: badania geotechniczne w rejonie tego wiaduktu to też nasza praca 

Geotor - autostrada A-2
 
 

Wiadukt nad autostradą - w trakcie realizacji
- bliżej Wartkowic i bliżej rzeki Ner

Ten sam wiadukt nad autostradą - po zakończeniu


A my - mogliśmy sobie pogratulować pracy !

 


wstęp etapy badań budowy (1) budowy (2) Autostrada A-2 hale


 

[Strona główna] [bud. przemysłowe] [bud. indywidualne] [środowisko] [referencje] [galerie] [kontakt]