Strona główna bud. przemysłowe bud. indywidualne środowisko referencje galerie kontakt


Galerie  tematyczne


 wstęp etapy badań budowy (1) budowy (2) Autostrada A-2 hale


Etapy badań geotechnicznych


W naszej pracy wyróżnić  można trzy etapy prac: 

1.  Badania terenowe

 

2.  Badania laboratoryjne


3.  Prace dokumentacyjne


Etap 1: Teren

Teren - to dla każdego geologa podstawa.  Dla geologa budowlanego - również

W terenie zbierane są wszystkie podstawowe informacje i materiały, z których - w toku dalszych prac - powstaje obraz na temat warunków gruntowo-wodnych, parametrów wytrzymałościowych gruntu, możliwych scenariuszy w trakcie wykonywania robót ziemnych, itp. 

Samo pojęcie "teren" potrafi być bardzo zróżnicowane. Czasem jest to środek pola, czasem - środek budowy. A czasem -  nawet schodzimy pod ziemię. Co pokażemy na kolejnych zdjęciach zamieszczanych poniżej.

 

Budowa na Służewcu
sondowania sondą dynamiczną DPL

Odbiory stanu zagęszczenia podłoża gruntowego - pod fundament płytowy realizowanego budynku mieszkalnego z dwupiętrowym garażem podziemnym.

Wykop fundamentowy o głębokości ok. 7 m, podłoże - budowane głównie przez pospółkę. Tło zdjęcia stanowią ściany wykopu w obudowie berlińskiej, z
 rozparciem ścian w narożach.

   

Okęcie
badania w obrębie tzw. rynny żoliborskiej

wiercenia pod zbiornik wody ppoż. - pobieranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych z głębokości ok. 11,0 m

   

Pruszkow - budowa hali napraw ciężkiego sprzętu budowlanego

Pruszków - budowa hali
pobieranie próbek gruntu do badań laboratoryjnych.

Tym razem próbki pobierane były dla określenia parametrów zagęszczalności gruntu wbudowywanego w nasyp podposadzkowy.

Badania wykonuje się w aparacie Proctora, w warunkach zachowania stałej energii zagęszczania.

Określenie parametrów zagęszczalności gruntu pozwala na wypracowanie właściwej technologii zagęszczania, a tym samym - na uzyskanie wymaganych parametrów zagęszczenia i nośności nasypu.

   

 

 


   Badania w miejscach nie zawsze typowych
ul. Płowiecka - kanał ogólnospławny

badania geotechniczne w obrębie hali serwisowej - wykonywane dla potrzeb posadowienia nowego urządzenia technicznego.

tu wiercenia wyglądają inaczej i początek prac - a przede wszystkim przewiert posadzki  - musi być prowadzony innym sprzętem.


jak w dżungli (Klaudyn - gmina Stare Babice)

inna okolica - inna specyfika obiektu, inna metodyka badań.
Tu - oprócz badań gruntu - istotnie było określenie własności korozyjnych wód gruntowych w stosunku do betonów fundamentów.
Wody gruntowe w stosunku do betonu nie zawsze zachowują się w sposób obijętny.
 

badania geotechniczne pod powierzchnią

praca na budowie kolektora 
Ø=800
- ul. Płowiecka, Warszawa

na tym etapie badań określaliśmy stan zagęszczenia podłoża gruntowego pod kolektorem - tak aby nie dochodziło do rozszczelnień np. na skutek jego  nierównomiernego osiadania.


   Praca w różnych porach dnia i roku  
wodociąg 1,2m - budowa komory

Jesteśmy w terenie - latem i zimą

- na zdjęciu: budowa wodociągu o średnicy Ø=1,2 m zasilającego Ursus i Pruszków; w głębi - obok łyżki koparki - widoczny fragment rury osłonowej - o średnicy 1,6 m. W miejscu gdzie stoi koparka będzie wykonana betonowa komora.

miejsce: Warszawa - Rondo Zesłańców Syberyjskich

   

Pomiary geotechniczne - zimą (Białołęka)

Etap przygotowania do pomiarów geotechnicznych na Białołęce - samochód dojechał na miejsce, za chwilę sprzęt będzie zestawiany. I bierzemy się do pracy.

Jak widać - prace w terenie trwa cały rok

 
   
Rondo Zesłańców Syberyjskich nocą - tu trzeba pracować jak najszybciej

Czasem pracujemy również nocą

Warszawa - Rondo Zesłańców Syberyjskich

kolejny etap budowy wodociągu o średnicy 1,2 m;
- w tym miejscu do rana musiała być odtworzona jezdnia.

 


Etap 2: Badania laboratoryjne

W trakcie badań polowych - w zależności m.in. od konkretnych warunków terenowych, stanu występowania gruntów oraz wymagań obiektu - pobierane są próbki gruntu i wody gruntowej do dalszych badań laboratoryjnych.

 

badaia geotechniczne - pobieranie próbek gruntu do badań w laboratorium

Pobieranie próbek gruntu do badań
w laboratorium

budowa zespołu mieszkalnego
(ul.  Czerska - Warszawa)

Każdy element pracy wymaga odpowiedniego przygotowania - również technicznego.
Zależnie od dokładności pobrania próbki zależą przyszłe wyniki. Wiemy o tym.
 

 

Nie wszystko można zbadać w terenie.

Część pracy wykonuje laboratorium geotechniczne - określa podstawowe parametry gruntu - np. wilgotność, uziarnienie, ale również - jak np. podłoże w wykopie fundamentowym może zmienić się po ulewnym deszczu.

W trakcie realizacji budynku - takie badania pozwalają inwestorowi zaoszczędzić sporo pieniędzy i co równie ważne - eliminować niepotrzebne nikomu problemy.

Gdy w terenie jest wysoki poziom wód gruntowych lub głęboko będziemy posadawiać fundamenty budynku - wskazane jest wykonać badania agresywności wód gruntowych względem betonu.

 

 

   Woda gruntowa - oddziaływania korozyjne na beton

 

Warto zbadać, w jakim środowisku będą stały (i to przez kilkadziesiąt lat) fundamenty naszego domu.

W odniesieniu do betonu fundamentów istnieją 3 klasy chemicznej agresywności korozyjnej - oznaczane symbolami XA1 - XA3.

Najsłabszym oddziaływaniem korozyjnym odznaczają się grunty i wody gruntowe należące do klasy XA1.

 

Agresja może być wywołana różnymi czynnikami - tak pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego. Zawsze warto o niej pamiętać, wtedy gdy fundamenty naszego budynku będą usytuowane blisko zwierciadła wód gruntowych. I właśnie dlatego wykonuje się odpowiednie badania geochemiczne wody lub gruntów.

Na zdjęciu - skorodowany pręt zbrojenia - oszczędność na badaniu laboratoryjnym wody wynosiła 240 zł. Czy było warto?

Najsłabszym oddziaływaniem korozyjnym odznaczają się grunty i wody gruntowe należące do klasy XA1. Takie środowisko charakteryzuje się niskimi stężeniami m.in. siarczanów, agresywnego CO2 i jonu amonowego NH4. W zależności od klasy agresywności stosuje się odpowiednie zabezpieczania, w tym związane z rodzajem izolacji ław fundamentowych.  

 

arkusz laboratoryjny jednego z badań gruntu Mając już wyniki z laboratorium  - mamy większy zasób informacji o gruncie, jego właściwościach i parametrach geotechnicznych.

Suma informacji uzyskana z pomiarów w terenie oraz analiz wykonanych w laboratorium pozwala nam przystąpić do pełnego scharakteryzowania środowiska gruntowo-wodnego. Pełnego, tzn. nie tylko podajemy geotechniczne parametry nośności, ale także staramy się scharakteryzować grunt (i wody gruntowe) również od strony planowania inwestycji i realizacji robót ziemnych.
Kilka migawek o tym w punkcie poniżej.


Na zdjęciu obok - przykładowy arkusz wyników badania zdolności gruntu do zagęszczania.
Ważne badanie, bo nie każdy grunt udaje się dobrze zagęścić. A to juz ma znaczenie, gdy wykonujemy nasypy np. pod posadzki.

Planując swoje działania pamiętajmy też, że czasem pełna procedura badań może zająć kilka dni. Tak jest np. w badaniach geochemicznych agresywności wody gruntowej na beton i żelbet.

 


Etap 3: Prace dokumentacyjne

Po etapie prac terenowych - należy popracować przy sporządzeniu dokumentacji.
A wymaga to wcale nie mniej wysiłku niż badania polowe. Opracowaniu dokumentacji geotechnicznych - oprócz staranności - poświęcamy maksimum naszej wiedzy teoretycznej i doświadczenia zawodowego.

Staramy się też, aby poziom edytorski naszych opracowań był odpowiednio wysoki.


 

Do każdej dokumentacji geotechnicznej - muszą być wykonane odpowiednie załączniki graficzne
 

mapa dokumetnacyjna  z usytuowaniem wierceń

arkusz laboratoryjny jednego z badań gruntu

mapa dokumentacyjna wyniki badań laboratoryjnych gruntu profile sondowań DPL profile wierceń


Załączniki graficzne stanowią zawsze integralną część każdej dokumentacji geotechnicznej.
Ilustrują one wynik konkretnego badania lub pomiaru - tak z terenu, jak i z laboratorium.
Poprzez swój graficzny wymiar z jednej strony ułatwiają odwzorowanie modelu budowy geologicznej - z drugiej - stanowią jego wizualizację

 

   

przekrój geotechniczny - obrazuje przestrzenną zmienność ułożenia warstw gruntu
 

przekrój geologiczny

 

W naszej pracy dane geotechniczne są opracowywane i archiwizowane
przy użyciu wielomodułowego pakietu programów geotechnicznych


wstęp etapy badań budowy (1) budowy (2) Autostrada A-2 hale


 

[Strona główna] [bud. przemysłowe] [bud. indywidualne] [środowisko] [referencje] [galerie] [kontakt]