Strona główna bud. przemysłowe bud. indywidualne środowisko referencje galerie kontakt

"GEOTOR"  -  FIRMA  USŁUG  GEOTECHNICZNYCH


  KILKA SŁÓW O NAS  
 • Jesteśmy firmą zajmującą się badaniami podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i realizacji różnorodnych obiektów budowlanych.

 • Celem naszej pracy jest podanie jak najszerszych informacji:
  - o gruncie i jego własnościach,
  - o wodzie gruntowej i poziomach jej występowania,
  - o chemizmie środowiska budowlanego i jego wpływie na projektowany obiekt.

 • Za tym z pozoru prostym schematem kryje się sporo niezbędnej wiedzy, naszych doświadczeń, wiele różnorodnych działań oraz elementów koniecznych do analiz. Zawsze ich wspólny mianownik jest jeden: rzetelna informacja oraz jej pogłębiona analiza. Od tego zależy szereg działań projektowych, a później - realizacyjnych.

 • Od chwili założenia, tj. od roku 1991 szefem firmy jest dr Marek Patakiewicz - geolog i geotechnik, praktyk, absolwent Wydziału Geologii UW o specjalności geologia inżynierska, oraz studiów podyplomowych na Wydziale Geologii AGH (ochrona środowiska), w Katedrze Geoinżynierii SGGW (projektowanie geotechniczne) oraz w Instytucie Matematyki UMCS (statystyczna analiza danych). 
  Członek Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.
  lista ważniejszych publikacji
  Prywatnie - pasjonat wież ciśnień (www.watertowers.eu). 

 • Od początku swej działalności wykonaliśmy ponad 2 500 różnego rodzaju opracowań z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i geologii środowiska.  

 • Pracujemy na bardzo różnych obiektach i w różnych miejscach - staramy się pokazać to w naszych galeriach.  

 • Praktyka na wielu budowach pozwala nam podzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą,
  szczególnie w sprawach dotyczących gruntów budowlanych oraz ich właściwości geotechnicznych. Dużo wiemy o geochemii wód gruntowych i jej wpływie korozyjnym na fundamenty. Wiemy jakie znaczenie mają badania geośrodowiskowe

 • Zawsze dbamy o to, by nasze dokumentacje utrzymane były na jak najwyższym poziomie zawodowym 
  i edytorskim.

 • Nie jest problemem, aby dokumentację przekazać w formie elektronicznej:
  e-mailem lub nagrane na płycie CD/DVD lub dowolnym elektronicznym nośniku danych.

 • Wszystkim tematom poświęcamy maksimum naszej wiedzy i umiejętności praktycznych.
  Działamy tak zawsze - i niezależnie od skali obiektu.


  To jest standard naszej pracyMarek Patakiewicz
OBSZARY  DZIAŁAŃ
       
   
 •  badania podłoża gruntowego dla potrzeb  budownictwa jedno- i wielorodzinnego;

  • dokumentacje i opracowania określające warunki gruntowo-wodne dla celów projektowych:

   • opinie geotechniczne,

  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,

   • projekty geotechniczne;

  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i projekty robót geologicznych;

  • badania nośności podłoży budowlanych;

  • badania geologiczne dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

   
 •     Obsługa geotechniczna realizacji budów, w tym:
   

  • odbiory wykopów fundamentowych;

  • odbiory zagęszczeń podłoży i nasypów budowlanych;

  • badania nośności warstw konstrukcyjnych dróg oraz podłoży posadzek przemysłowych;

  • badania własności i przydatności poszczególnych rodzajów gruntów pochodzących
   z wykopów fundamentowych; 

  • badania zagęszczenia gruntu, w tym badania zagęszczeń  zasypek wykopów po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych; telekomunikacyjnych i in.

   
 • badania geochemiczne gruntów i wód gruntowych pod kątem występowania zanieczyszczeń:

  • metalami ciężkimi,

  • substancjami ropopochodnymi,

  • związkami mono- i poliorganicznymi (WWA, BTEX),

  • związkami chlorowcoorganicznymi,

  •  pestycydami

   
 •     Badania geotechniczne podłoża wykonujemy przy użyciu takich metod jak:

 • wiercenia sprzętem "BORRO", "Eijkelkamp", WH-1;

 • sondowania dynamiczne (DPL, DPM/DPH) oraz dynamiczno-obrotowe (SLVT);

 • badania metodą cylinder-Proctor i volumetr-Proctor;

 • badania nośności płytą statyczną VSS;

 • badania nośności płytą dynamiczną LFG "TERRATEST"

     

 


CEL NASZYCH PRAC

Nasza praca potrzebna jest na wszystkich etapach planowania, projektowania i realizacji inwestycji.
Mamy świadomość jej znaczenia.

Pierwszoplanowym celem naszych prac jest przekazanie maksimum merytorycznej informacji na temat warunków gruntowo-wodnych jakie istnieją na badanym terenie, oraz wskazanie, które z analizowanych czynników mają kluczowe znaczenie na etapie realizacji i użytkowania budynku.


Badamy podłoże gruntowe

czyli to na czym mają stać - bezawaryjnie i minimum dobrych kilkadziesiąt lat - tak samo ważne budowle - wiadukt drogowy, hala produkcyjna, budynek wielopiętrowy, nasz dom.

   

Doświadczenie

doświadczenie zebrane przez wiele lat praktyki zawodowej (w tym ok. 2400 opracowań)
, posiadane kwalifikacje oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dają gwarancję solidnego, skutecznego i profesjonalnego wykonania zleceń. 

O jakości naszych prac świadczy m.in. stała, wieloletnia współpraca z szeregiem kontrahentów oraz udzielone referencje.


Temat badań geotechnicznych będzie przewijał się przez wszystkie strony tej witryny - także w galeriach.

Inna jest specyfika naszej pracy bezpośrednio na budowie, inna - gdy rozpoznajemy geologicznie teren pod zabudowę wysoką;
trochę inaczej określa się rozmiar badań niezbędnych do projektu (i budowy !) domu jednorodzinnego.
I zupełnie inne badania wykonuje się dla potrzeb przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ).

Zachęcam do wędrówki po wszystkich działach naszej witryny - przekonacie się Państwo, że było warto

Marek Patakiewicz[bud. przemysłowe] [bud. indywidualne] [środowisko] [referencje] [galerie] [kontakt]


 
Ostatnia aktualizacja: 16-05-2017 © 2002 - 2017 Copyright Geotor. Wszystkie prawa zastrzeżone Strony istnieją od 11.07.2002 r.
 
strony nie wykorzystują plików typu cookies