Strona główna bud. przemysłowe bud. indywidualne środowisko referencje galerie kontakt

  GEOTOR  -  FIRMA  USŁUG  GEOTECHNICZNYCH
dr Marek Patakiewicz

    O nas: 

 • Jesteśmy firmą już od ponad 20 lat zajmującą się badaniami podłoża gruntowego dla potrzeb projektowania i realizacji różnorodnych obiektów budowlanych.

 • Cel naszej pracy - podanie jak najszerszych i wiarygodnych informacji:
  - o gruncie i jego właściwościach
  - o wodzie gruntowej i warunkach wodnych badanego terenu,
  - o chemizmie środowiska budowlanego
    
  i jego wpływie na trwałość projektowanego obiektu oraz warunki zdrowotne mieszkańców

 • Za tym z pozoru prostym schematem kryje się sporo niezbędnej wiedzy i naszych doświadczeń, wiele różnorodnych działań oraz elementów koniecznych do analiz. Wspólny mianownik zawsze jest jeden: rzetelna informacja oraz pogłębiona analiza warunków gruntowo-wodnych.
  od tego zależy szereg działań projektowych, a później - realizacyjnych.
   

 • Od chwili założenia w roku 1991 szefem firmy jest dr Marek Patakiewicz - geolog i geotechnik, praktyk, absolwent Wydziału Geologii UW o specjalności geologia inżynierska, oraz studiów podyplomowych na Wydziale Geologii AGH (ochrona środowiska), w Katedrze Geoinżynierii SGGW (projektowanie geotechniczne) oraz w Instytucie Matematyki UMCS (statystyczna analiza danych). 
  Członek Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska.
  Prywatnie - pasjonat wież ciśnień (www.watertowers.eu). 
   

 • Od początku swej działalności wykonaliśmy ponad 2 500 różnego rodzaju opracowań z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i geologii środowiska. Plonem naszej pracy jest też kilkanaście artykułów z zakresu geotechniki i hydrochemii wód gruntowych.  

 • Pracujemy na bardzo różnych obiektach i w różnych miejscach - staramy się to pokazać w naszych galeriach.

 • Praktyka na wielu budowach pozwala nam podzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą,
  szczególnie w sprawach dotyczących gruntów budowlanych oraz ich właściwości geotechnicznych.
  Dużo wiemy o oddziaływaniach korozyjnych
  wód gruntowych na fundamenty.
  Prowadzimy badania geochemiczne
  gruntów i wody pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń .

 • Realizując każdy temat dbamy o to, by nasze dokumentacje utrzymane były na jak najwyższym poziomie zawodowym i edytorskim.

 • Nie jest problemem, aby dokumentację przekazać w formie elektronicznej - na dowolnym elektronicznym nośniku danych: pendrivie, płycie DVD lub pamięci SDHC.

 • Wszystkim tematom poświęcamy maksimum naszej wiedzy i umiejętności praktycznych.

  To jest standard naszej pracy - działamy tak zawsze - i niezależnie od skali obiektu.
 
  OBSZARY  DZIAŁAŃ    
 • Badania podłoża gruntowego dla potrzeb  budownictwa jedno- i wielorodzinnego;

 • dokumentacje i opracowania określające warunki gruntowo-wodne dla celów projektowych:

  • opinie geotechniczne,

  • dokumentacje badań podłoża gruntowego,

  • projekty geotechniczne;

  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie i projekty robót geologicznych;

  • badania nośności podłoży budowlanych;

  • badania geologiczne dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;

  • raporty hydrochemiczne;

 • Obsługa geotechniczna realizacji budów:  

  • odbiory wykopów fundamentowych;

  • odbiory zagęszczeń podłoży i nasypów budowlanych;

  • badania nośności warstw konstrukcyjnych dróg oraz podłoży posadzek przemysłowych;

  • badania własności i przydatności poszczególnych rodzajów gruntów pochodzących
   z wykopów fundamentowych;

  • badania zagęszczenia gruntu, w tym badania zagęszczeń  zasypek wykopów po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych; telekomunikacyjnych i in.

   
 • Badania geochemiczne gruntów i wód gruntowych pod kątem występowania zanieczyszczeń:

  • metalami ciężkimi,

  • substancjami ropopochodnymi frakcji benzyn i frakcji oleju,

  • związkami mono- i poliaromatycznymi (WWA, BTEX),

  • związkami chlorowcoorganicznymi,

  • pestycydami, cyjankami, aldehydami.

   
 • Badania geotechniczne podłoża wykonujemy przy użyciu takich metod jak:

 • wiercenia sprzętem "Eijkelkamp", WH-1;

 • sondowania dynamiczne (DPL, DPM/DPH) oraz dynamiczno-obrotowe (SLVT);

 • badania metodą cylinder-Proctor i volumetr-Proctor;

 • badania nośności płytą statyczną VSS;

 • badania nośności płytą dynamiczną LFG "Terratest"

     

 


CEL NASZYCH PRAC  
Pierwszoplanowym celem naszych prac jest przekazanie maksimum merytorycznej informacji na temat warunków gruntowo-wodnych jakie istnieją na badanym terenie. Następnie - wskazanie, które z analizowanych czynników mają kluczowe znaczenie na etapie projektowania, a które będą istotne na etapie realizacji i użytkowania budynku.
Nasza praca potrzebna jest na wszystkich etapach: planowania, projektowania i realizacji inwestycji.

I mamy pełną świadomość jej znaczenia.
   
  Badamy podłoże gruntowe

czyli to na czym mają stać - bezawaryjnie i minimum dobrych kilkadziesiąt lat - budowle tak samo ważne - wiadukt drogowy, hala produkcyjna, budynek wielopiętrowy i nasz dom.
 
 

Doświadczenie

doświadczenie zebrane przez wiele lat praktyki zawodowej (w tym ok. 2400 opracowań)
, posiadane kwalifikacje oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dają gwarancję solidnego, skutecznego i profesjonalnego wykonania zleceń. 

O jakości naszych prac świadczy m.in. stała, wieloletnia współpraca z szeregiem kontrahentów oraz udzielone referencje.

     

Temat badań geotechnicznych będzie przewijał się przez wszystkie strony tej witryny - także w galeriach.

Inna jest specyfika naszej pracy bezpośrednio na budowie, inna - gdy rozpoznajemy geologicznie teren pod zabudowę wysoką;
trochę inaczej określa się rozmiar badań niezbędnych do projektu (i budowy !) domu jednorodzinnego.
I zupełnie inne badania wykonuje się dla potrzeb przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ).

Zachęcam do wędrówki po wszystkich działach naszej witryny - przekonacie się Państwo, że było warto

Marek Patakiewiczbud. przemysłowe | bud. indywidualne | środowisko | referencje | galerie | kontakt


Strony istnieją od 11.07.2002 r. © 2002 - 2020 Copyright Geotor. Wszystkie prawa zastrzeżone Ostatnia aktualizacja: 12-07-2020
strony nie wykorzystują plików typu cookies